Ontmoetings- en ontspanningsruimte

Een ontmoetings- en ontspanningsruimte, waar men na de activiteiten gezellig kan nakaarten in de sfeer van een estaminet, waardoor sociale contacten bevorderd worden.

X
X